Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

U heeft een schuld.

Wanneer u bent aangeschreven door de Noord-Hollandse Incasso Organisatie vanwege een schuld kunt u het volgende doen:

  • u doet niets. U betaald de vordering niet en neemt geen contact met ons op. Dan zullen verdere stappen worden ondernomen. U zult worden gedagvaard of de rechter wordt verzocht verlof te verlenen tot het leggen van een conservatoir beslag. De enorme hoge kosten komen hierbij voor uw rekening.
  • u betaalt de vordering. Let hierbij goed op dat u het betalingskenmerk bij de betaling zet. Het rekeningnummer vind u altijd onderaan de brief en op de site onder Contact.
  • u wilt een betalingsregeling. Hiervoor verzoeken wij u dit schriftelijk of per mail aan te vragen. Betalingsvoorstellen dienen altijd te worden goedgekeurd door de schuldeiser.
  • u bent het niet eens met de vordering. Dan verzoeken wij u (gemotiveerd) aan te geven wat uw bezwaren zijn. Dit dient u schriftelijk of per mail aan te leveren. U krijgt dan op zo'n kort mogelijke termijn een reactie.