Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

Kosten.

In de incassobranche zijn de kosten die het incassobureau rekent doorgaans niet duidelijk. Bij de Noord-Hollandse Incasso Organisatie betaalt de schuldenaar de kosten.

Indien u de schuldenaar wilt dagvaarden of u wilt een conservatoir beslag laten leggen dan zult u worden belast met de kosten derden, waaronder griffierecht en ambtskosten. Wij bereken aan u 5% afwikkelingskosten wanneer een vordering wordt geïncasseerd boven de € 5.000,- en wanneer iedere vordering van iedere hoogte wordt geïncasseerd wanneer een vonnis is behaald.

Hieronder treft u een overzicht van de griffierechten.

Griffierecht Kanton 2015

Dagvaarding of Verzoekschriften Griffierecht niet natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogende
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van - onbepaalde waarde of - met een beloop van niet meer dan € 500,- € 116,00 € 78,00 € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– € 466,00 € 221,00 € 78,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- € 932,00 € 466,00 € 78,00
Aktes € 122,00 € 122,00 € 122,00
Verzetschrift Wet Mulder € 116,00 € 78,00 € 78,00

Griffierecht Rechtbank 2015

Civiel (bij een kamer voor andere zaken dan kantonzaken van de rechtbank) Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogende
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) € 613,00 € 285,00 € 78,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.909,00 € 876,00 € 78,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.864,00 € 1.533,00 € 78.00
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) € 122,00 € 122,00 € 122,00
Apostille/legalisatie € 20,00 € 20,00 € 20,00
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 183,00 € 183,00
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 122,00 € 122,00
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 122,00 € 122,00