Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

Fiscale invordering.

De Noord-Hollandse Incasso Organisatie biedt ook soelaas aan lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties.

U kunt uw vorderingen indienen bij de Noord-Hollandse Incasso Organisatie waarna wij zorg zullen dragen voor het gehele traject. Wij zullen het dwangbevel vervaardigen dat daarna door onze belastingdeurwaarder fysiek zal worden betekend aan de schuldenaar.

Na het verstrijken van de bevel termijn zullen wij de executie starten en indien nodig de nodige beslagen leggen. Hierbij valt te denken aan het leggen van een periodiek derdenbeslag (loonbeslag) of het leggen van beslag roerende zaken.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met de Noord-Hollandse Incasso Organisatie.