Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

Factoring.

Procederen brengt risico's met zich mee. De kans bestaat namelijk dat uw schuldenaar met de noorderzon vertrekt of aanspraak doet op de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Daarnaast kost de gang naar de rechter een hoop geld, tijd en energie.

De Noord-Hollandse Incasso Organisatie biedt u de mogelijkheid om uw vordering (en dus uw vorderingsrecht) te verkopen. Wij nemen dan de vordering van u over voor een bepaald bedrag middels een akte van cessie.

Zo heeft u toch nog een beetje geld ontvangen voor uw vordering en hoeft u zich geen zorgen te maken over een eventuele procedure.