Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

Dagvaarding/procedures.

Omdat de Noord-Hollandse Incasso Organisatie juridische kennis in huis heeft worden de exploten van dagvaardingen door ons zelf gemaakt.

Ook voeren wij zelf de procedures zoals het opstellen van conclusies, akten en het voeren van comparities van partijen.

Zo blijven wij betrokken en houden zelf de regie tot het vonnis wordt gewezen door de rechterlijke macht.

De procedures worden met u uitdrukkelijk overlegt en u wordt continu op de hoogte gehouden met betrekking tot de stand van zaken. Alvorens een procedure wordt gestart zal de zaak uitvoerig worden besproken met u. Zo wordt er bekeken of uw zaak juridisch sterk genoeg is en of u over genoeg bewijs beschikt. Zo wordt de kans dat u een rechtszaak verliest enorm beperkt en kunt u met de volste vertrouwen de rechtszaak starten.