Noord-Hollandse Incasso Organisatie
Incasso | Debiteurenbeheer | Juridische bijstand

Conservatoir beslag.

Het kan zich voordoen dat u vreest dat uw schuldenaar de vermogensbestanddelen zal wegsluizen dan wel zal verduisteren wanneer u hem of haar zult dagvaarden. Doorgaans betreft het hier grote vorderingen.

Dan kan het leggen van een conservatoir (bewarend) beslag uitkomst bieden.

De Noord-Hollandse Incasso Organisatie zal dan voor u een verzoekschrift opmaken voor het leggen van zo'n beslag en deze (laten) indienen bij de betreffende voorzieningenrechter. Na het verkrijgen van de beschikking (toestemming bij rechterlijk besluit) zorgt de Noord-Hollandse Incasso Organisatie dat de beslagen door de gerechtsdeurwaarder spoedig worden gelegd.

Voor vragen over de mogelijkheden naar zo'n beslag kunt u met ons contact opnemen.